Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

Czcionka:

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie został  uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogę uzyskać niezbędną pomoc
w pok. nr 2 I piętro lub telefonicznie pod nr telefonu

572-106-341
w godz. 1400-1600 od poniedziałku do czwartku.

Dyżury pełnią specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pani Małgorzata Gałan oraz Pani Beata Gos

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą również uzyskać pomoc w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie

e-mail: przemoc@ops.wolomin.pl