Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

SENIOR+

Czcionka:

Obecnie Dzienny Dom Senior + prowadzi nabór uczestników.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 515 435 471, bądź adresem poczty e-mail: senior@ops.wolomin.pl.
Kierownikiem Dziennego Domu Senior+ jest Pan Jacek Szczucki.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

W Naszym Dziennym Domu "Senior +" dzieje się sporo.

 

_______________________________________________________________________________

 

Serdecznie Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii
z czwartego roku działalności w 2020

KLIKNIJ W ZDJĘCIE

_______________________________________________________________________________

 

Serdecznie Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii
z trzeciego roku działalności w 2019

KLIKNIJ W ZDJĘCIE

_______________________________________________________________________________

 

Serdecznie Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii
z drugiego roku działalności w 2018

KLIKNIJ W ZDJĘCIE

_______________________________________________________________________________

 

Serdecznie Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii
z pierwszego roku działalności w 2017

KLIKNIJ W ZDJĘCIE

_______________________________________________________________________________
 

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem gminy Wołomin, pragniesz żyć w sposób twórczy
i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Dziennego Domu "SENIOR +" w Wołominie - placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie
i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

Dzienny Dom "Senior +" zapewniał będzie 8-mio godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.
tel.: 515 435 471

 

 

 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” to:

- szeroko pojęta aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
- realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
- możliwość korzystania z  telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i internetu;
- gorący posiłek;
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior +” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług. Zasady odpłatności za pobyt uczestników określa Uchwała Nr XXVIII.132.2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Wołominie.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu “Senior +” można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie
Al. Armii Krajowej 34
, w godzinach pracy Ośrodka, oraz na stronie internetowej www.ops.wolomin.pl

Wnioski należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Al. Armii Krajowej 34 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025.