Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Świadczenie z programu ZA ŻYCIEM

Czcionka:

Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860)

 1. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
   
 2. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 „ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000zł.
   
 3. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek. Wniosek
  o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia [PDF]

Utworzono dnia 23.11.2020, 10:54

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zaświadczenie 1 [PDF]

Utworzono dnia 23.11.2020, 10:57

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu.

Zaświadczenie 2 [PDF]

Utworzono dnia 23.11.2020, 10:58

Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu które powstały prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.