Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KOMBATANCKO-SENIORALNYMI

Czcionka:

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI W NASZEJ GALERII - KLIKNIJ        Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizuje zgodnie z Uchwałą nr XXXII -3/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 stycznia 2017 r. program współpracy z organizacjami emerycko – kombatanckimi na terenie Miasta i Gminy Wołomin. 

        Celem głównym programu jest integracja środowisk kombatancko – emeryckich, zwiększenie ich aktywności w środowisku lokalnym, poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia, że są potrzebni i ważni dla środowiska lokalnego. Z ramienia Ośrodka pracownicy socjalni Anna Łukasiuk i Dorota Wężyk współpracują z  następującymi organizacjami:

1.  Związek Inwalidów Wojennych RP

2.  Związek Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych

3.  Związek Sybiraków Koło Wołomin

4.  Klub Seniora „Słoneczna”

5.  Klub Seniora „TRAMP”

6.  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1

7.  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2

8.  Liga Kobiet Wołomin

9.  Związek Nauczycielstwa Polskiego.

 

        Seniorzy zrzeszeni przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie aktywnie promują pozytywny wizerunek senioralnej społeczności lokalnej uczestnicząc w uroczystościach patriotycznych oraz innych organizowanych na terenie gminy Wołomin. Od września 2014 roku podjęliśmy współpracę z I LO PUL w Wołominie i do chwili obecnej uczniowie asystują przy pocztach sztandarowych, służą pomocą przy składaniu wiązanek i wieńców, aktywnie pomagają w trakcie obchodów świąt narodowych. Z inicjatywy P. Dyrektor Agnieszki Kaczyńskiej uczniowie szkoły reprezentują Związek Inwalidów Wojennych RP, uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się w dniu 16.12.2014r. W ramach podtrzymywania kontaktów i relacji  międzypokoleniowych zarówno Związki Kombatanckie jak i społeczność szkolna PUL zapraszają się na organizowane przez siebie spotkania i uroczystości. Aktywni seniorzy działają w środowisku lokalnym, nawiązują nowe kontakty, utrwalają istniejące relacje między organizacjami, podejmują nowe inicjatywy, dbają o rozwój integracji seniorzy – młodzież.

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie dofinansowuje  działalność statutową oraz wspiera działania  powyższych  organizacji na terenie Miasta i Gminy Wołomin zgodnie z zasadami i celami programu. Pracownicy socjalni pracujący bezpośrednio z seniorami uczestniczą w każdej uroczystości patriotycznej, koordynując poszczególne działania. Jednocześnie są pomocą i wsparciem dla seniorów. Redagują i zamieszczają fotorelacje z uroczystości na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.