Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

RODZINA 500 PLUS

Czcionka:

_________________________________________________________________________________________________________________________


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ tel. 515 435 558

Nowe terminy składania wniosków

o świadczenie wychowawcze w 2021r.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać
już od 1 lutego 2021 rdrogą elektroniczną czyli przez:

  • Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal PUE ZUS,

a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. 

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków    na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 

·         Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

·         Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

·         Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

·         Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.

·         Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

 

Ważne!

·         Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

·         Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

 

 

Informacje dotyczące programu Rodzina 500 PLUS w gminie Wołomin będą zamieszczane na stronach Urzędu Miasta i OPS w zakładce 500 Plus.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Rodzina 500+ dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Rodzina 500+”.