Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Szkolenie dla Dyrektorów placówek oświatowych

Czcionka:
Nawiązując do wniosków końcowych Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy – „Budowanie sieci wspierającej rodziny”, Burmistrz Wołomina wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wołominie zorganizowali szkolenie dla Dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Wołomin, które odbyło się dnia 03.11.2017 r. w Urzędzie Miejski w Wołominie.

Podczas  szkolenia omawiane  były takie zagadnienia jak:

  • Oświata w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Prawne aspekty władzy rodzicielskiej
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce oświaty – zagadnienia prawne

W szkoleniu wzięły udział 32 osoby. Uczestnicy uzyskali wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mogli również skonsultować najtrudniejsze kazusy jakie spotykają
w swojej pracy zawodowej. Ogólna dyskusja pozwoliła wypracować różnorodne metody postepowania w przypadkach dostrzeżenia przemocy.

Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe  i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Prowadzącymi  byli:

Pan Marek Mudant - trener, mediator, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi oraz stosującymi przemoc. Pełnił funkcję powiatowego koordynatora procedury Niebieskie Karty w Węgrowie. Od 2011 roku członek w Zespołach Interdyscyplinarnych, w jednym pełni funkcję Przewodniczącego.

Pani Agnieszka Olszewska - prawnik, trener szkoleniowy współpracujący z firmami i instytucjami z całej Polski, mediator rodzinny. Pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Szkolenie dla Dyrektorów - Galeria

Utworzono dnia 08.11.2017, 11:50