Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Placówki pomocy

Czcionka:

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Wołomin, Al. Armii Krajowej 34
tel. (22) 787 27 01, 776 50 23

email: przemoc@ops.wolomion.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wołomin, ul. Legionów 78
tel. (22) 776 44 95/96 prawnik
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
tel. 664 022 974

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wołomin, ul. Powstańców 12
tel.(22)787 85 43,    (22) 776 44 88

Komenda Powiatowa Policji
Wołomin, ul. Wileńska 43 A
tel.(22) 776 20 21

Wydział Prewencji
Wołomin, ul. Legionów 31
tel.(22) 776 45 08/09 lub 112

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Wołomin, ul. Legionów 85
tel.(22) 776 27 85, 498 03 04

Placówki Oświatowe
na terenie Miasta i Gminy Wołomin

Przychodnie Lekarskie, Szpital Powiatowy.

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
ul. 6-go Września 2, Wołomin
600 804 680

Liga Kobiet Wołomin
Miejski Dom Kultury, Wołomin, ul. Mariańska 7
Tel. (22) 776-25-69
Prawnik, wtorek 12-14

 
TELEFON CAŁODOBOWY
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

504 221 017


Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Zielonka, ul. Poniatowskiego 29
tel.(22) 771 83 84 w godz. 8-16
504 221 017