Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Poradnictwo psychologiczne, prawne i inne formy wsparcia

Czcionka:

Od kwietnia br. ruszył cykl spotkań z psychologiem oraz prawnikiem w ramach projektu "Rodzina ostoją".

Uczestnicy kierowani są na indywidualne spotkania z psychologiem, spotkania mają charakter poufny. Cykl spotkań przewidziany jest do końca października 2019 r. W kwietniu rozpoczęło się także poradnictwo prawne i obywatelskie. Wsparcie to umożliwia rozwiązanie problemów z zakresu prawa. Ta forma poradnictwa zakończy się z lipcu br.

Od kwietnia prowadzone są również zajęcia integracyjne dla rodzin oraz warsztaty kompetencji wychowawczych. Dzięki tym formom wsparcia uczestnicy projektu "Rodzina ostoją" mają okazję do zacieśnienia więzi rodzinnych, poznania różnych form spędzania czasu wolnego, oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodzice nabywają wiedzą i umiejętności; jak prowadzić dialog z dzieckiem, system nagród i kar, rozwiązywanie konfliktów. Warsztaty i zajęcia integracyjne prowadzone są przez psychologa - zakończą się w czerwcu br.